zondag 28 augustus 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Klik hier om de orde van dienst in te zien.

Collecte
Vandaag is onze diaconale inzameling voor het Avondmaalsproject: Stichting VisiteClowns.
De stichting VisiteClowns stelt zich ten doel om door middel van clownsspel zorg te bieden aan mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking. Via het spel van de clown ontstaat er contact met de cliënt, zodat deze kan genieten, kan lachen en zich ontspant. Via de communicatie met de clowns is er plezier voor cliënt, familie en personeel: het positieve effect van een clownsbezoek beperkt zich niet enkel tot de cliënt, iedereen heeft er baat bij.
IBAN: NL28 INGB 0004 8610 59 t.n.v. Stichting VisiteClowns te Wageningen.


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug