zondag 5 juni 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Pinksteren, met bijzonder karakter, tentdienst m.m.v. Livinuskoor
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Op zondag 5 juni zal Pinksterviering niet in een kerkgebouw plaatsvinden, maar vanuit de feesttent in Wilp. Het is een themadienst en het thema ‘Grenzeloze veelkleurigheid’ zal centraal staan.
Over de hele wereld, over vele grenzen heen, wordt het Pinksterfeest gevierd.
Hoe mooi zou het zijn wanneer veel mensen op Pinksterzondag, in al hun veelkleurigheid, de streep (‘grens’) overgaan en elkaar in de tent kunnen ontmoeten. Dat je mag zijn wie je bent. Samen iets van Gods Geest ervaren wat je misschien kan raken, op welke manier dan ook.
We zijn heel blij dat we een aantal leden van de vrouwenpraatgroep Twello (vanuit de Pröttelpot) bereid hebben gevonden aan deze dienst mee te werken. We kijken zo ook over grenzen heen en zijn benieuwd wat ze gaan vertellen.
De collecte zal voor de Pinksterzending zijn en we hopen daarnaast dat u een vrije gift wil geven voor het belangrijke grensoverschrijdende werk van de Pröttelpot.
Het Livinuskoor werkt mee om de viering luister bij te zetten en er is kinderoppas aanwezig.
De dienst begint om 10.00 uur in de feesttent aan de Sleedoorn in Wilp.
U/jij komt toch ook?
Van harte welkom!
  
Kerkdienst gemist niet mogelijk
De kerkdienst is niet te bekijken via Kerkdienstgemist.nl, omdat de dienst niet vanuit één van de 3 kerken gehouden wordt.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien

Collecte
De Pinksterdienst krijgt een bijzonder karakter. Sowieso al omdat het een ‘Tentdienst’ zal zijn in Wilp en we waarschijnlijk meer en andere kerkgangers kunnen verwachten dan op een gewone zondag.
Er zal die zondag aandacht zijn voor de zending. Zowel in thema als in collectebestemming.
Pinksteren is immers het feest van de Geest die mensen over de hele wereld inspireert. Zo is er een christelijke ontwikkelingsorganisatie in Zuid‑Afrika die de arme boeren in KwaZulu-Natal helpt een structurele verbetering van de leefomstandigheden tot stand te brengen.
Deze boeren leefden al generaties lang in armoede en konden niet geloven dat hun leven ooit zou verbeteren.
Maar de betreffende organisatie doorbrak deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireerde hen vervolgens met Bijbelverhalen en leerde hen hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen.
De organisatie investeert juist ook in kinderen, in het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’.
Dit is zending anno 2022 !
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Kerk in Actie - Pinksterzending

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug