zondag 29 mei 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst m.m.v. ‘Zingt den Heer’ Voorst
Voorganger(s): Ds. E. Fockens


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
ZOA is er voor crisisgebieden over de hele wereld. Met de steun van donateurs, kerken, bedrijven en vrijwilligers kunnen ieder jaar meer dan een miljoen mensen worden geholpen.
ZOA biedt duurzame hulp, van noodhulp naar wederopbouw.
IBAN: NL02 RABO 0387 5120 12

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug