donderdag 26 mei 2022 om 9.30 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Hemelvaartsdag
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


De dienst op Hemelvaartsdag, die traditiegetrouw tezamen met de gemeente van Hall wordt gevierd, vindt dit jaar in Klarenbeek plaats.

De afgelopen twee jaren hadden we te maken met de nodige beperkingen. Daarom zijn we extra blij dat het dit jaar weer mogelijk is om gezamenlijke activiteiten te ondernemen met een lunch als afsluiting. De Dorpswerkgroep Klarenbeek is bezig een leuk en gevarieerd programma samen te stellen en nodigt gemeenteleden uit de naburige dorpen van harte uit daaraan deel te nemen.
Globaal ziet dat programma er als volgt uit:
 09.30 uur         - aanvang (korte) kerkdienst
10.15 uur          - koffie/thee met wat lekkers
11.00 uur          - * mogelijkheid een uitgezette fietsroute te rijden
11.00 uur          - * mogelijkheid om tijdens ontspanning en spel
verder met elkaar op te trekken in en rond het kerkgebouw
12.00 uur          - mogelijkheid om een lunch te gebruiken
14.00 uur          - de activiteiten zullen tot een afronding komen
Er wordt dit jaar geen autoroute uitgezet.
De hoge brandstofprijzen en de roep om duurzaamheid liggen hieraan ten grondslag.
De Dorpswerkgroep heeft er daarom voor gekozen, als alternatief voor de fietstocht, allerlei activiteiten op het eigen kerkelijk erf te organiseren.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Er is geen collecte.


 

terug