zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp
Voorganger(s): Ds. A.A. Wijlhuizen


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Zang
Joke Geltink, Joke Riefel en Henk Ilbrink

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel                     
 • Welkom en mededelingen
 • en voorbereidingsgebed                             
 • Aanvangslied    : Lied 66: : 1 en 3 ‘Breek, aarde uit in jubelzangen’  
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en)
 • (Drempelgebed)
 • Kyriëgebed                         
 • Glorialied : Lied 303  ‘Zonne en maan’                                 
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing   Lucas 4: 21-30                                  We volgen het oecumenisch leesrooster.
 • Lied: 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’                                           
 • Overweging
 • Instrumentaal
 • Collecten           
 • Gebeden                                                            Afgesloten met het Onze Vader
 • Indien dit aan de orde is vindt er voorafgaand aan de gebeden een moment van gedenken plaats.
 • Slotlied : 528: 1, 4 en 5 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’                    
 • Zegenbede        gevolgd door een gezongen Amen

Collecte
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.
IBAN: NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jong Protestant

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 
 

terug