zondag 5 december 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | 2e Advent | Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
klik hier voor de orde van dienst

Collecte
De interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn is in 2021 als Avondmaalsproject gekozen. Daarom is de collecte vandaag voor deze stichting bestemd.
De stichting heeft laten weten dat zowel door de gemeente Apeldoorn als door de landelijke overheid wordt verwacht dat er na het aflopen van de coronapandemie een grote toeloop zal zijn van schuldhulpvragers. En dan komen de hoge energieprijzen daar nog eens bovenop.
Er rust een taboe op praten-over-schulden omdat schulden zich vaak afspelen in een sfeer van schaamte. Daarom is het goed dat er schuldhulpmaatjes zijn, die samen met de getroffenen orde willen scheppen, hulp willen bieden en weten bij welke instanties aan de bel getrokken kan worden. Om zo samen te werken aan hoop voor de toekomst, de schulden voorbij. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
IBAN: NL33 RABO 0173 6317 89.


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug