zondag 15 augustus 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Fockens
Kerkdienst Wilp | Uitzending O.O.V.


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Coranda van der Lit, Joke Riefel en Henk Ilbrink

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel                     
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: psalm 111: 1 en 3                                               
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en)
 • Drempelgebed en Kyriëgebed: lied 299j: 1 en 2                
 • Glorialied: lied 299j: 3 en 4                                          
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing: Deuteronomium 11: 1 - 9 en 18 - 21                                                        
 • Zingen: lied 310                               
 • Lezing: Marcus 10: 13 - 16
 • Zingen: lied 348: 1, 7 en 8
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: lied 799: 1 en 5                
 • Collecten           
 • Gebeden                                                          
  Afgesloten met het Onze Vader
  Indien nodig worden de gebeden vooraf gegaan aan een mededeling van overlijden. 
 • Slotlied: lied 425                                             
 • Zegenbede       
  Wordt  afgesloten met een gezongen ‘amen’ daarna volgt orgelspel.


Collecte
De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke handicap. Jong en oud. Wie men ook is en wat men ook graag doet. De Zonnebloem denkt in oplossingen, zodat ook mensen met een lichamelijke beperking volop van het leven kunnen genieten.
En dat het hier een ‘Nationale’ vereniging betreft, maakt al wel duidelijk dat op nationaal niveau het belang van deze vereniging wordt ingezien.
www.zonnebloem.nl
IBAN: NL03 RABO 0108 9019 98


Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug