Zondag 6 jun 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Drs. L.C. Bulens
Kerkdienst Wilp | Themadienst


Thema: Mozaïek in Muziek
Het verhaal van Ruth staat in deze dienst centraal. Het is een verhaal vol liefde. Ruth, de vrouw die de moed had om niet te wijken van de zijde van Noömi. Ze was weliswaar uit het buitenland afkomstig, gaf waarschijnlijk op een heel andere wijze het leven kleur, maar zei wel tegen haar schoonmoeder: ‘Jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw God is mijn God’. Die toon van Ruth moet haast wel als muziek in de oren van Noömi hebben geklonken. Wat een liefde straalt er uit die woorden! Het was Ruth die het leven van Noömi opnieuw kleur gaf.
In het hele verhaal zien we hoe allerlei opmerkingen, gebeurtenissen en keuzes een mozaïek vormen van kleuren. Met spreekwoorden, muziek, verhaal, beelden en woorden kruipen we in de huid van Noömi en Ruth, zullen we alle kleuren van de regenboog zien en ervaren hoe belangrijk de liefde tot elkaar is.

In deze dienst zullen de volgende 4 leden van het Nieuwsdienstkoor zingen:
Marloes Bonhof, Gepke Oosterbroek, Jan Beltman en Hidde de Blouw. Uiteraard o.l.v. Sandra de Bruin. 

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
deze kunt u hier inzien

Collecte
Met steun van Kerk in Actie organiseert Stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in azc’s. Door muziek, dans, theater, film en fotografie ontdekken ze hun talenten en versterken ze hun veerkracht en zelfvertrouwen.  
Zo gunnen we deze kinderen en jongeren een leven waarin ze tot hun recht komen. De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten  op 25 azc’s realiseren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn  
het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Daarvoor hanteert De Vrolijkheid vijf principes voor alle projecten: de 5 V’s. Deze 5 V’s staan voor Vrolijkheid-Veiligheid- Vertrouwen-Verhaal-Veerkracht. U kunt uw gift, die wij ten zeerste bij u aanbevelen, overmaken op: 
IBAN: NL89ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie, onder vermelding van Stichting De Vrolijkheid.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug