Zondag 25 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Drs. H.J. Boon
Kerkdienst Voorst | O.O.V.-uitzending


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Intochtslied 66 vs. 1
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 326
Gebed rondom het Woord
Lied 648
Lezingen:
Ezechiël 34 : 1-6
Johannes 10 : 11-16
Lied 23c
Overdenking
Orgelspel
Lied 542
Gebed, stilte en Onze Vader
Slotlied 425
Zegen

Collecte
Vandaag wordt er gecollecteerd voor het diaconale werk ter plaatse. Met name de zondagse bloemengroet, naast Kerst- en Pinkstergroet worden hiervan betaald. Maar er zijn ook andere ‘lasten’ zoals het diaconaal quotum dat we jaarlijks aan de landelijke kerk verschuldigd zijn.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug