Zondag 28 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor W. Steenbeek
Kerkdienst Klarenbeek | Palmpasen


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Orde van dienst
klik hier voor de orde van dienst

Collecte
Kwetsbare gezinnen, met een inkomen dat nauwelijks het bijstandsniveau haalt, hebben het in deze corona-crisis extra moeilijk.
Daarom een aanbeveling om een bijdrage naar genoemde stichting over te maken, zodat de kinderen uit deze kwetsbare gezinnen zoveel mogelijk mee kunnen doen met leeftijdsgenootjes. IBAN: NL72 RABO 0116 2527 74 www.leergeld.nl/apeldoornvoorst

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug