Zondag 7 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Wilp | 3e zondag 40-dagentijd | O.O.V.-uitzending

Op zondag 7 maart 2021 bent u weer van harte welkom bij de live uitzending van onze kerkdienst. Deze is ook te beluisteren via de Oecumenische Omroep Voorst.
Het is de derde zondag van de 40 dagen tijd voor Pasen.
Het verhaal uit de Bijbel dat we deze zondag horen, gaat over Jezus die het tempelplein schoonveegd. Het is een marktplein geworden en dat is niet de bedoeling.
Maar waarom eigenlijk niet? En wat hebben wij eigenlijk aan een schoongeveegd plein? We horen het deze morgen.

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl. en de Oecumenische Omroep Voorst (https://rtvvoorst.nl/oov/)
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Orde van dienst
> Orgelspel
> Welkom en aanvangsgebed            
> Aanvangslied            Psalm van de zondag 25a  
> Bemoediging en drempelgebed
> Licht ontsteken
> Lied van licht, Lied 287 vers 1 en 2  
> Kyriëgebed
> Antwoordlied    Lied 852          
> Gebed om de Geest
> Lezing      Johannes 2 vers 13 – 22
> Zingen      Psalm 84 vers 1 en 2  
> Verkondiging
> Zingen      Lied 1005  
> Inzameling gaven aandacht voor de collecten
> Gebeden  
> Slotlied     Lied 834
> Zending  
> Zegen
> Orgelspel

Collecte
Dit collectedoel prijkt voor het eerst op ons collecterooster.
Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa is een groep vrijwilligers, die zich het lot van arme, hulpbehoevende kinderen en ouderen in Oost-Europa aantrekt.
Eén van de belangrijkste pluspunten van de werkgroep is, dat zij zelf de goederen naar de betreffende kinderen, scholen of dorpen brengt en zelf controleert of de spullen goed zijn aangekomen. Zo weet de werkgroep dat de goederen, die hen door verschillende mensen in goed vertrouwen zijn aangeboden, op de juiste plaats terecht komen.
Normaal gesproken (in coronatijd is alles noodgedwongen anders) worden er het gehele jaar door goederen ingezameld, gesorteerd, eventueel gewassen en hersteld en verpakt voor transport.
Stichting WHOE verkeert financieel gezien in zwaar weer o.a. omdat de inkomsten uit de kofferbakverkoop (langs het kanaal in Apeldoorn) in 2020 wegvielen. Die kofferbakverkoop kon geen doorgang vinden vanwege de corona-maatregelen.
Als de stichting geen inkomsten meer heeft om de dure transportkosten te betalen, dan moet er helaas aan deze hulpverlening een einde komen. Dat willen wij toch niet laten gebeuren? IBAN: NL53 ABNA 0432 4550 94 t.n.v. stichting WHOE. www.whoe.nl WHOE is een ANBI.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug