zo 31 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: De heer R. Bloemendal
Kerkdienst Klarenbeek


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit beluisteren door op deze link te klikken.

Zang
Deze volgt.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Deze zondag is de diaconale collecte voor dat wat in eigen dorpen nodig is. De wekelijkse bloemengroet, fruitbakjes of andere attenties bij ziekte/jubilea, Kerst- en Pinkstergroet en nog zo wat zaken worden van dit geld betaald.
Rekeningnummers plaatselijke diaconieën: zie één-na-laatste pagina van kerkblad: Colofon.


Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug