Zondag 29 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Drs. L.C. Bulens
Kerkdienst Wilp | 1e Advent

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Joke Geltink, Joke Riefel en Marien Ruijsch

Orde van dienst

 • Welkom en afkondigingen
 • Kort moment van stilte
 • Aanvangslied: 461 vers 1 (iedere adventszondag komt er een couplet bij)
 • Votum en groet
 • Lied: 98 vers 1
 • Inleiding
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Lied 273 vers 1 en 2
 • Gedicht

  Dienst van het woord
 • Gebed om de opening van het woord
 • 1e Schriftlezing: Jesaja 63 vers 19b – 64 vers 4
 • 2e Schriftlezing: Marcus 13 vers 24 - 37
 • Lied 769 vers 1
 • Preek
 • Lied 767 vers 1, 2 en 3

  Dienst van gebeden en gaven
 • Herdenken met aansluitend het spelen van lied 961
 • Dankgebed / Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader (door predikant)
 • (Collecte)
 • Slotlied 1000 vers 1 en 2
 • Uitzending en zegen

Collecte
Deze zondag is de diaconale collecte voor dat wat in eigen dorpen nodig is.
De wekelijkse bloemengroet, fruitbakjes of andere attenties bij ziekte/jubilea, Kerst- en Pinkstergroet en nog zo wat zaken worden van dit geld betaald.
Rekeningnummers plaatselijke diaconieën: zie pagina colofon van Op Streek.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug