Corona | Aanpassingen vanaf 19 december 2021 Corona | Aanpassingen vanaf 19 december 2021
Nu er weer een totale lockdown is afgekondigd, die in ieder geval tot 15 januari 2022 duurt, heeft het moderamen van de kerkenraad besloten de aanbevelingen van de PKN te volgen en tot nader order alle kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.

Dat wil zeggen dat vooralsnog alleen medewerkenden in het kerkgebouw aanwezig zullen zijn op het moment dat de viering plaats vindt. Een vergelijkbare situatie met die zoals we tijdens de vorige lockdown hanteerden.
Bij de diensten zullen zangers/musici worden ingezet. In totaal maximaal 3 personen per dienst.
 
terug