Financiële gegevens 2020 inzien Financiële gegevens 2020 inzien
KERKRENTMEESTERS
De fusie, die geleid heeft tot onze nieuwe gemeente heeft ook de nodige impact gehad voor onze administratie.
De kerkenraad heeft het bureau KKA in de arm genomen (een bekend bedrijf bij het kerkelijk gebeuren) om onze boekhouding van Klarenbeek, Voorst, Wilp en de streek gemeente te controleren.
Daarmee voldoen we aan onze verplichtingen voor een goede en nieuw samengestelde balans en daarmee vertrekpunt voor de komende jaren.

De Kerkenraad heeft de verslaglegging over 2020 goedgekeurd.

Het is een omvangrijk gebeuren en graag willen we, dat u zich hiervoor meldt bij de voorzitter van de Kerkrentmeester, Han Klaasen, om een afspraak te maken. Hij zal dan de cijfers tonen en een toelichting geven. Dat kan bij hem thuis of anders in de Voorhof te Voorst, graag na telefonisch overleg.

De gegevens zijn:
Han Klaasen
Mail: kerkrentmeesters@pgkvw.nl
Telefoon: 06-44 78 60 31


DIACONIE
De fusie, die geleid heeft tot onze nieuwe gemeente heeft ook de nodige impact gehad voor onze administratie.
De diaconie heeft het bureau KKA in de arm genomen (een bekend bedrijf bij het kerkelijk gebeuren) om onze boekhouding van Klarenbeek, Voorst, Wilp te controleren.
Daarmee voldoen we aan onze verplichtingen voor een goede en nieuw samengestelde balans en daarmee vertrekpunt voor de komende jaren.

De Kerkenraad heeft de verslaglegging over 2020 goedgekeurd.

Het is een omvangrijk gebeuren en graag willen we, dat u zich hiervoor meldt bij de penningmeester van de diaconie, Elisa Capel, om een afspraak te maken.
Zij zal dan de cijfers tonen en een toelichting geven. Dat kan in de Voorhof te Voorst, graag na telefonisch overleg.
 
De gegevens zijn:
Elisa Capel
Mail: administratiediaconie@pgkvw.nl
Telefoon: 06-55 68 89 43

 
terug