Versoepelingen vanaf 26 september

Versoepelingen vanaf 26 september
‘Geef elkaar de ruimte’
advies naar aanleiding versoepeling 25 september

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven.”

Eredienst en andere kerkelijke bijeenkomsten
Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor de landelijke PKN is het helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten.
Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Daarom stellen we als kerkenraad voor vanaf zondag
26 september de volgende uitgangspunten te hanteren:
  • de verplichting 1,5 m aan te houden, is komen te vervallen
  • in plaats daarvan zorgen we voor gepaste afstand
  • kijk bijvoorbeeld goed naar de opstelling van stoelen in de kerk
  • geef elkaar ‘letterlijk en figuurlijk’ de ruimte; respecteer ieders wens en laat ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid nemen
  • vraag bijvoorbeeld als u plaats wilt nemen op een zitplaats in de kerk aan de gemeenteleden die in de directe nabijheid zitten of ze de afstand oké vinden
  • de maximum aantallen kerkgangers (50/60/60) komen te vervallen; er wordt geen maximum meer gehanteerd
  • registratie/aanmelding is niet meer nodig
  • mochten kerkbezoekers het toch ‘te druk’ vinden worden dan kunnen ze alsnog besluiten de kerkdienst niet bij te wonen, of de kerk te verlaten
     
terug